:

Ülkelerarası Anlaşmalar ve Hukuksal Esaslar

Bugünlerde Belarus ile Türkiye arasındaki anlaşmalar ve hukuksal esaslar 40’dan fazla hükümetlerarası  ve bakanlıklararası anlaşmaları kapsamaktadır.

1996 yılında imzalanan Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, dostluk ve işbirliği ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır.

1994 yılından beri Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arası Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşması yürütülmektedir.

Belarus ve Türkiye vatandaşlarına giriş, çıkış, transit ve 30 güne kadar geçici kalış amaçlı vize muafiyeti sağlayan Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma 2014 yılından yürürlüğe girmiştir.

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında imzalanan ülkelerarası anlaşmalar
(1 Mayıs 2020 tarihine göre)

Ülkelerarası anlaşmalar

İmzalanma tarihi

Yürürlüğe girme tarihi

1

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol

25.03.1992

25.03.1992

2

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

08.09.1993

01.12.1993

3

Diplomatik, Hizmet veya Hususi Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma

14.12.1993

14.02.1994

4

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

08.08.1995

18.01.1996

5

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

08.08.1995

20.02.1997

6

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması

08.08.1995

14.12.2000

7

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması

08.08.1995

04.06.1996

8

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

24.07.1996

25.04.2000

9

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

24.07.1996

29.04.1998

10

Uluslararası Organize Suçlar, Uluslararası Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Uluslararası Terörizm ile Mücadele Edilmesinde İşbirliği Konusunda Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma

24.07.1996

18.11.1996

11

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

24.07.1996

11.01.1997

12

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

04.11.1997

26.12.1997

13

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tekstil Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı

02.12.1997

01.06.1998

14

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması

11.11.1998

29.06.2001

15

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma

29.09.2004

08.08.2005

16

Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında İnsan Ticareti ve Yasadışı Göç İle Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

28.07.2004

28.07.2004

17

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması

02.03.2005

31.03.2010

18

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması

02.03.2005

22.02.2010

19

Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü

18.04.2007

07.02.2008

20

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

11.11.2008

14.07.2011

21

Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

30.10.2009

 

22

Belarus Cumhuriyeti Milli Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması

Ağustos 2010

Ağustos 2010

23

Belarus Cumhuriyeti Yüksek Ekonomi Mahkemesi ile Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Arasında İşbirliğine dair Protokol

30.11. 2010

30.11. 2010

24

Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphaneleri Arasında İşbirliği Anlaşması

Ekim 2010

Ekim 2010

25

Belarus Cumhuriyeti,Devlet Denetleme Komitesi, Finansal İzleme Departmanı ile Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

28.01.2011 (Minsk)

09.03.2011 (Ankara)

15.09.2011

26

Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Arasında Ortak İşbirliğine Dair Protokol

14.02.2012

14.02.2012

27

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması

13.03.2012

19.04.2018

28

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşması

29.03.2013

01.06.2014

29

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması

29.03.2013

01.06.2014

30

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanında İşbirliğine Dair Protokol

31.10.2013

16.05.2016

31

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması

11.11.2016

08.06.2017

32

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Ticareti Teşvik Sistemi Hakkında Anlaşması

11.11.2016

29.06.2017

33

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

11.11.2016

05.10.2017

34

Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

11.11.2016

11.11.2016

35

Belarus Cumhuriyeti Acil Durum Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arasında Afetlerin Önlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik İşbirliği Anlaşması

11.11.2016

19.06.2017

36

Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması

11.11.2016

12.02.2019

37

BelTA ile Anadolu Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması

11.11.2016

11.11.2016

38

Belarus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

14.02.2018

26.11.2018

39

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Mal Taşımacılığı Hakkında Anlaşma

14.02.2018

08.04.2018

40

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması

14.02.2018

14.02.2018

41

Belarus Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphaneleri Arasında İşbirliği Anlaşması

14.02.2018

14.02.2018

42

Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

16.04.2019

03.01.2020

43

Belarus Cumhuriyeti Adalet  Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

16.04.2019

16.04.2019

44

Belarus Cumhuriyeti Devlet Savunma Sanayi Komitesi ile TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

16.04.2019

16.04.2019

45

Belarus Ulusal Bilimler Akademisi ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı (TÜBİTAK) Arasında Antarktika'daki Bilimsel ve Teknik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

16.04.2019

16.04.2019

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to